Blåvandgårds historie

Blåvandgård blev købt i 1945 og KFUM og KFUK i Varde-Esbjerg kredsen. Kredsen havde en drøm om at bygge deres egen sommerlejr, da kredsens lejre var godt besøgt og man ønskede at kunne afholde lejrene på de tidspunkter, som var bedst.

Der blev nedsat et byggeudvalg og kredsen gik i gang med at rejse et beløb på 20.000 kr. Den 30 april 1946 beså et lille udvalg en krigsskadet ejendom ved Blåvand Sydstrand. Det blev besluttet at købe gården for 12.000 kr.

Ministeriet gav tilladelse til at nedlægge ejendommens landbrug, og der blev udbetalt 8.800 kr. i krigsskadeserstatning.

Tyskerne havde haft gården under krigen og den var meget forfalden. Stuehuse, stald, foderlade og den tidligere aftægtsbolig blev indret til køkken, lederrum, sal, indgangsparti og sovesale.

Belysningen var petroleumslamper og vand der skulle hentes ved en pumpe i gården. Eneste varmekile var pejsen i salen.

I en bygning bag ved ejendommen, der havde været hønsehus og brændeskur, blev der indrette 3 lokummer. Når man skulle vaskes, foregik det i gården med vaskefad og vand fra pumpen.

Der blev efterlyst ting, der kunne anvendes til indretning af lejren. En del af inventaret kom fra flygtningebarakkerne i Oksbøl, blandt andet jernsenge og ståltallerkner. Sengene blev skiftet ud ved en renovering i 1996. Tallerknerne findes stadig på lejren og bruges når der er rigtig mange lejrdeltagere.

Søndag den 9 maj 1948 blev lejren indviet.

I 1957 blev boldbanen købt for 20.000 kr. Den blev betalt ved slag af et andet stykke jord på 35 m2.

I 1967 kørte kredsbestyrelsen træt i at drive Blåvandgård. Lejren havde dårlig økonomi og den tog meget tid fra kredsbestyrelsesarbejdet. Der blev valgt en bestyrelse for Blåvandgård, der fik til opgave at rette op på økonomien og få renoveret eller solgt lejren.

Der er gennem tiden foretaget flere mindre renoveringer. Den største renovering var i 1995-1996, med nye sovesale, badeværelser og ny hall.

I 1997 ændrede KFUM og KFUK i Danmark struktur. Kredsene blev nedlagt og afløst af distrikter. På generalforsamlingen den 24.2.1998. blev der dannet en forening ”KFUM og KFUK lejren Blåvandgård”, med medlemmerne KFUM og KFUK i Outrup, Varde og Ølgod.

Efter år 2000 blev der fra baglandet stillet større krav til faciliteterne, herunder køkken- og opholdsfaciliteter. Blåvandgård var nedslidt, og det var vanskeligt at se muligheder for at renovere de eksisterende bygninger tilstrækkeligt. Der blev udarbejdet forskellige planer for ombygning og udbygning. Fredningslinjen går midt igennem bygningen og har dermed sat begrænsninger for udvidelse af lejren.

I 2011 fik bestyrelsen godkendt et projekt ved Kystdirektoratet, med nedrivning af den eksisterende lejr og genopførelse af en ny lejr på stedet. Projektet blev ikke gennemført, da det ikke var muligt at rejse penge gennem fonde. Til gennemførelse af projektet blev rejst forslag om at sælge boldbanen til byggegrunde, hvilket der ikke var tilslutning til. Man ønskede at bevare området med naturen og pladsen omkring Blåvandgård.

I 2017 genoptog bestyrelsen ideen om nybyggeri, idet bygningerne var i en sådan stand, at det ikke længere var muligt at drive lejren, som den var og der forsat var et stort ønske om at bevare muligheden for, at børn og unge kan få en god lejroplevelse ved Blåvand. Projektet Ny Blåvandgård gennemføres i løbet af 2019-2020

Nybygget Blåvandgård blev inviet den 14. juni 2020

 

Se dronevideo af den “gamle” lejr.

Klik her i tekstboksen!