Login
BLÅVANDGÅRDS HISTORIE

I 1945 havde KFUM og KFUK i Varde-Esbjerg kredsen en drøm om at bygge deres egen sommerlejr. Kredsens lejre var så godt besøgt at man havde et ønske om at få sin egen lejrbygning, så man kunne holde lejrene på de tidspunkter, som var bedst. Kredsen gik i gang med at rejse penge. Målet var 20.000 kr.

I september 1945 blev der nedsat et byggeudvalg. Et lille udvalg beså en krigsskadet ejendom, ved Blåvand Sydstrand. Kredsbestyrelsen og byggeudvalget besøg første gang stedet den 30 april 1946. Ved det efter følgende møde blev der enstemmigt besluttet at købe gården for 12.000 kr.

Ministeriet gav tilladelse til at nedlægge ejendommens landbrug og der blev udbetalt 8800 kr. i krigsskade erstatning, som dog først blev udbetalt, da bygningen var i stand sat.

Kredsen gik i gang med at samle penge ind og man efterlyste ting, der kunne anvendes til indretning af lejren.  En del af inventaret kom fra flygtninge barakkerne i Oksbøl blandt andet jernsenge og ståltallerkner. Senge blev skriftet ud ved renoveringen i 1996. Ståltallerknerne findes stadig på lejren og bruges når der er rigtig mange lejrdeltagere.

Søndag den 9 maj  1946 blev huset indviet. Målet var nået. Huset var rejst, men på indvielses dagen var målet huset betalt endnu ikke nået.

Tyskerne havde haft gården under krigen og den var meget forfalden. Stuehuset blev indrettet til køkken og lederrum. Salen havde været stald for kreaturer, heste og får. Sovesal var aftægtsbolig og hallen havde været foderlade. Omlavning og reparationer blev udført af murer Hans P. Hansen og tømmer Ejnar Pedersen Blåvand og frivillig arbejdes kraft.

Belysningen var petroleumslamper. Vandet blev pumpet i gården. Det eneste varme, var fra pejsen. Der blev lavet tre lokummer i gavlen på Karlsminde,  der havde været hønsehus og brændselsskur. Når man skulle vaskes var det i gården, ved vaskefade og vand fra pumpen.

I 1957 blev boldbanen  købt af C. Viggo Jessen for en pris på 20.000 kr. Blåvandgård havde et andet stykke jord på 35 m2 som C. Viggo Jessen købte.

 I 1967 var kredsbestyrelsen ved at køre træt af Blåvandgård, den havde en dårlig økonomi. Mange små lån og en kassebeholdning på minus 1.657,75 kr. Der blev valgt en bestyrelse for Blåvandgård, der skulle få styr på økonomien og få den renoveret eller evt. solgt Blåvandgård. Den største renovering var i 1995-96 med nye sovesale, badeværelser og ny hall.


Kontaktperson: Villy Iversen     |     Tlf. 2041 0203     |      Email: udlejer@blaavandgaard.dk    |                 Cookie- og persondatapolitik